Bättre viner till fler

Partner/Marketing & Sales

Videhult & Medici Vinimport
Upplandsgatan 33
113 28 Stockholm

Mobil: Johannes Videhult           +46 707 48 10 99
Mobil: Luciana Medici                +46 707 95 07 99

Info om vinprovningar och resor:    info@vimedvin.se
E-post: Johannes Videhult:            johannes@vimedvin.se
E-post: Luciana Medici:                 luciana@vimedvin.se